مدرسه پژوهش و نگارش
49 بازدید
ناشر: نشر دانش حوزه
نقش: نویسنده
شابک: 964-8893-10-1
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سیری در نگرش های فکری و مهارت عملی تحقیق، نیم نگاهی به نگرش ها و مهارت های نقد اندیشه ...